Stålhallar / Stålbyggnad / Takstolar i stål

posted in: Nyheter | 0

Stålhallar

Stålhallar kan användas till väldigt många byggnationer. Exempel på användningsområden för stålhallar är idrottshallar, affärshallar, maskinhallar, verkstadshallar, lagerhallar och industrihallar. En stålhall kan ses som stommen i en byggnad. Det består av många ihopsatta stålramar, vissa stålhallar kommer även med väggar. Det kan ses som ramar till byggnaderna och går att utforma på många olika sätt. Ofta tillverkas ramarna i standardmått för att kunna produceras i en större volym. Dock så erbjuder en hel del företag också att skräddarsy en stålhall för att passa kundens önskemål. Att beställa en färdig stålhall brukar ofta innebära att det även följer med montering. Montering av erfarna monterare som vet precis hur stålhallen ska monteras. Enklast är att välja en stålhall med standard mått eftersom dessa produceras oftare än vad skräddarsydda lösningar gör. Att använda sig av en stålhall med standardmått innebär att du kan välja på olika sorters stålhallar i olika storlekar.

Stålbyggnader

Stålbyggnader är ett annat namn för stålhallar. Det finns enklare hallar som görs oisolerade, eller mer avancerade hallar som görs isolerade om kunden önskar det. Att använda sig av stålbyggnader är idag väldigt vanligt. Då det går mycket snabbt att bygga upp en hall med hjälp av stålbyggnader. De levereras ofta nästintill färdiga. Vid större hallar kan det krävas att man monterar ihop stålbyggnaden på plats eftersom den är för stor att transportera färdig. Dock är det en smidig process efter som stålbyggnader produceras för att enkelt kunna byggas ihop.

Takstolar i stål

Takstolar i stål kan ses som en färdig takstomme som du sedan kan lägga skyddande materiell på för att få ett helt tak. Takstolar i stål är väldigt användbara om du redan har en stomme av pelare som du vill lägga ett nytt tak på. Ett mycket populärt användningsområde för takstolar i stål är carportar och garage. När du inte behöver väggar på alla sidor utan endast vill köra in din bil under tak så passar takstolar i stål väldigt bra som grund i ditt bygge. Det som är positivt med takstolar är att du ofta kan montera ihop dom själv. Speciellt mindre takstolar som exempelvis till ett garage eller carport. Då får du takstolen i delar och kan enkelt lägga ut delarna på marken för att sedan följa ritningen och själv montera den till en takstomme.

En takstol är det bärande elementet för taket. Den enklaste formen av takstol är när två sparrar lutar mot varandra. För att sedan mötas och sammanbindas av en horisontell bjälke. Takstolar har länge används med tidigare var takstolar ofta gjorda av trä. Idag är det mycket bättre och säkrare med takstolar gjorda av stål eftersom att brandrisken minskas väldigt mycket när materialet är stål och metall istället för trä. När de nya materialet stål kom och revolutionerade på byggindustrin så blev det väldigt vanligt att bygga takstolarna av stål istället. Idag är nästan alla moderna takstolar gjorda av just stål eftersom det materialet lämpar sig mycket bra för det.

Avslutningsvis kan man säga att stålhallar, stålbyggnader och takstolar i stål är konstruktioner som underlättar för byggnaden av lokaler eller tak. Man kan se det som färdiga skelett i stål som sedan går att isolera för att passa rätt verksamhet.