elbolag

Elbolagens djungler utforskas!

posted in: Nyheter | 0

Elbolag är även kallade elhandelsbolag och är de verksamheter som distribuerar el till hushållen. I Sverige finns det över 100 olika elbolag utspridda för att tillgodose alla hushåll med el. Alla bolag har sina specifika avtal och specialiteter t.ex. är det vanligt att många av dessa använder sig främst av förnybara och miljövänliga resurser vilka kan kosta mer. Det är därför en väldigt stor och viktig process att välja ut det elbolag som man vill skall bidra med just den el till sitt hushåll.
I Sverige idag är det Vattenfall som är det största elbolaget med över 960,000 kunder, såväl som privatpersoner som företagskunder. Vattenfall ägs helt av den svenska staten och är en av Europas största elproducenter. Utöver produktion och distribution av el och värme så säljer Vattenfall även gas till olika kunder. Än idag utvinner man el främst av fossila bränslen som utgör nästan 50 % av Vattenfalls elproduktion. Den näst största källan till elen är kärnkraftverken som har närmare 30 % av produktionen. De förnyelsebara tillgångarna på el utgörs främst av vattenkraft men även små mängder fås genom vindkraftverk samt biomassa. Andra stors elbolag är Eon, Fortum, Din El, VB energi samt Bixia. Dessa fem största elhandelsbolag har närmare 3 030 000 kunder tillsammans.
När man flyttar in till en ny bostad så kan man i olika fall ta med sig sitt nuvarande elbolagskontrakt, men annars måste man skriva upp sig på något nytt och det kan vara en jobbig och energikrävande process att välja detta. Flyttar man in till bostadsrätter är det vanligt att hyresvärden har ett kontrakt med ett specifikt elbolag som man måste använda sig utav för att få elen, man har då vanligen gemensam el i fastigheten. Detta brukar vara billigare i längden då hela fastigheten använder sig av samma elbolag men i många bostadsrättsföreningar har man kvar gamla kontrakt med elbolagen som behöver revideras.

Svårt att välja Elbolag

I samband med att det finns så pass många elbolag så har det växt andra verksamheter som analyserar och sammanställer elbolagen och deras avtal för att underlätta valet som kund. Elskling är Sveriges ledande tjänst för att jämföra alla elbolag. Elskling är grundat av fem civilingenjörer som tyckte att det fanns ett behov att underlätta processen att välja elbolag, vilket det även finns. De har hjälpt över 500 000 kunder med detta och är där med en väldigt respekterad och uppskattad tjänst. Utöver Elskling finns Compricer samt elpriskollen som även de sammanställer priset på de olika elbolagen för att man ska kunna välja det billigare alternativet om så önskas.
Inom priset för el som elbolagen tillhandahåller inräknas en summa för elcertifikat som alla kunder betalar. Dessa pengar går till stöd för förnyelsebara elproduktioner. Man har på senare tid vidtagit åtgärder för att öka produktionen av förnyelsebar el, vilket även EU har uppmuntrat. De åtgärder som Sverige har vidtagit som en del i detta är utökade vindkraftverk och minskad kärnkraftverk bl.a. Grön el som produceras av förnyelsebara energikällor har olika anmärkningar med krav. Är man intresserad av att använda sig av grön el så kan man kolla efter den vanligaste som Svenska Naturskyddsföreningen ger ut och heter Bra Miljöval.