Plexiglas eller akrylplast?

posted in: Nyheter | 0

Akrylplast är det som i folkmun kallas för plexiglas. Man kan även säga att det är plexiglas som är akrylplastens varumärke. Den kemiska beteckningen för materialet är polymetylmetakrylat och förkortas PMMA. Man brukar säga att plexiglas är dyrt då det är så pass stöttåligt men det behöver inte alls vara så dyrt. När återförsäljare säljer akrylplasten så gör man detta i kvadratmeter och vanligen blir det billigare ju mer man köper in.

Plexiglaset har många olika användningsområden då den har flera olika fördelar. Materialet tillåter insläpp av ljus i större omfång än andra typer av plaster på marknaden. Det kan därmed användas som ett närmare substitut till glas i många fall. Dessa fall kan exempelvis vara i olika fönster eller linser men det är även vanligt runt om hockeyrinken på arenorna. Detta då plexiglaset klarar av smällar från eventuella puckar som skjuts upp och skyddar därmed åskådarna. Ett annat användningsområde är även i bilars lyktglas istället för glas som används i andra fall. Plexiglas och akrylplast har används väldigt länge och i många olika sammanhang. Genombrottet kom runt andra världskriget då man använde det speciella glaset i exempelvis flygplanen.

Till synes är plexiglaset formlöst och i sin vanliga form även färglöst. Men det går att få det även i färg med hjälp av tillsatsämnen. Formning och bearbetning av akrylplasten är väldigt simpelt och det krävs inga märkvärdiga verktyg. Utan man använder samma verktyg som man använder på trä eller metall. Företaget Plastbearbetning i Stockholm har lång erfarenhet att arbeta med detta material. Vid varmare temperaturer blir plasten med böjbar. Därför använder man ofta infravärme för att mjuka upp plasten och på så sätt forma den efter önskat behov. I vissa fall vill man svetsa plexiglaset, i dessa fall sker denna process med hjälp av ultraljud eller hetluft. Skall man sätta ihop delar av plexiglas kan man göra dessa med vanligt kontaktlim. Men även ättika av is används för att genomföra detta.

Idag menar många att det är svårt att säga vilka egenskaper plexiglas har. Detta då akrylplasten har tillverkats under längre tid med många olika användningsområden avsedda för specifika önskemål. Man kan exempelvis modifiera plexiglaset för att det skall få en bättre ljudisoleringsförmåga. Då kan det användas till ytterliga flera områden, exempelvis bullerskärmar som kan återfinnas på vägar.

Fördelar med plexiglas

En stor fördel med plexiglas i jämförelse med andra plaster likt PVC. Det är att materialet åldras långsammare utomhus och därmed blir det enklare valet i många fall. Detta då solljus och plexiglas går väldigt bra ihop. I jämförelse med andra typer av plaster som kan få en gul nyans av solskenet. De goda optiska egenskaper som plexiglaset innehar har även bidragit till utveckling av olika typer av linser tillverkade av materialet. Ytterligare en fördel med plexiglaset är även att plasten har en anmärkningsvärd glansig yta.

Att plexiglas har många goda egenskaper och därmed många olika användningsområde har bidragit till en ökad användning av plasten. Detta även då den är prisvärd och har en längre livslängd och behåller sitt utseende en längre tid. Utan förändringar som andra plaster kan få. Även om den lätta bearbetningen av plasten är god. Så bör man ändå alltid använda bra och lämplig skyddsutrustning när man arbetar med plasten.