Har ni ett okej sprinklersystem?

posted in: Nyheter | 0

Det finns två olika typer av sprinklersystem. Ett sprinklersystem kan antingen vara ett brandsäkert system som finns i fastigheter och sprutar ut vatten i samband med att rökdetektorer har identifierat en brand i fastigheten. Sprinklersystem kan också finnas i gräsmattor. Ofta installerar med ett sprinklersystem i större gräsmattor eftersom det är ett väldigt smidigt sätt att vattna gräsmattan på.

Oavsett vilken typ av sprinklersystem du är intresserad av fungerar systemet ungefär likadant även om de har olika huvudfunktioner. Ett sprinklersystem är ett vattensystem bestående av ett antal sprinklerhuvuden som är kopplade till ett och samma vattensystem. När systemet aktiveras så sprutar det ut vatten ur de många sprinklerhuvudena.

Vid ett sprinklersystem som är avsett för brand så aktiveras ofta bara de sprinklerhuvudena som är beroende av branden och ligger i närheten av branden. Detta görs med hjälp av ett detekteringssystem som är installerat och sprinklerhuvudena känner av temperaturen och vilken temperatur som motsvarar en eldsvåda. Att installera ett sprinklersystem i en fastighet är en mycket bra brandförebyggande åtgärd.

Ett sprinklersystem för vattning av gräsmattor eller trädgårdar fungerar på samma sätt, det vill säga, man placerar ett antal sprinklerhuvuden i gräsmattan och kopplar dessa till ett och samma vattensystem. Idag har tekniken kommit så långt så att du kan programmera de flesta systemen och således styra över vilka sprinkler som ska vara aktiva. Vill du bevattna din gräsmatta jämnt så programmerar du så att alla sprinklerhuvuden sprutar ut lika mycket vatten. Är det torrt på ett specifikt ställe kan du oftast ställa in så att bara den ytan bevattnas.

Det finns många sätt att vattna din gräsmatta på, de vanligaste sättet är att vattna med hjälp av en vanlig vattenspridare. Det är ganska krävande om du har en större gräsmatta eller trädgård. Fördelen med ett sprinklersystem är att du inte behöver köra runt eller gå runt med vattenslangar och så vidare. Bevattningen sköts automatiskt och du kan själv ställa in hur mycket gräsmattan ska vattnas samt vid vilken tidpunkt på dygnet som det ska köras igång.

Det finns egentligen inte så många nackdelar med ett sprinklersystem när det väl är installerat. Den största nackdelen är att en nyinstallation av ett sprinklersystem kan bli väldigt kostsamt. Du kommer även att behöva gräva upp delar av din gräsmatta för att installera vattenslangarna under gräsmattan. Men nackdelarna väger upp de många fördelar som kommer med systemet. Framförallt kommer du spara väldigt mycket tid och jobb med ett nytt sprinklersystem för att bevattna en gräsmatta. Exempelvis är det mycket vanligt att man använder sig av sprinklersystem på stora fotbollsplaner och golfbanor. Då sparar man även in pengar på att slippa anställa någon som med fysisk kraft ska bevattna planerna.

Avslutningsvis kan man då sammanfatta sprinklersystem med att det finns två olika typer av sprinklersystem. Ett används för att förebygga att eldsvåda sprids i fastigheter och lokaler. Det brukar kallas för ett brandförebyggande sprinklersystem. Den andra inriktningen är ett vattensystem vars huvudsyfte är att bevattna gräs och andra växter med ett automatiskt vattensystem bestående av många olika sprinklerhuvuden.