Om mekanisk verkstad för alla nya

posted in: Nyheter | 0

En mekanisk verkstad är utformad precis som alla andra typer av verkstäder såsom en bilverkstad eller en snickeriverkstad. I en mekanisk verkstad tillhandahåller man dock andra typer av tjänster, det kan handla om exempelvis svetsning, fräsning, montage, mätning, maskinbearbetning, legotillverkning eller liknande. Många av dessa mekaniska verkstäder har även ett stort utbud av material som de lagerhåller och säljer. Eftersom att kunskaperna i en mekanisk verkstad är väldigt spridda och unika för den specifika verkstaden kan man finna många olika kompetenser i dem. CNC-operatörer som kan svarva och fräsa är vanligt men likväl kan man finna MIG-, MAG- och TIG svetsar.

Tre viktiga M för en mekanisk verkstad

Eftersom att man vanligtvis använder sig av metaller och maskiner som förbrukar mycket el så är säkerheten och miljön en väldigt viktig fokuspunkt i de olika verkstäderna. I samband med nya maskiner som utvecklas och förbrukar mindre energi så försöker man skapa en så optimerad resurs och energianvändning. På så sätt försöker man även att ständigt minimera och optimera utsläppen och förebygga kemikalier och andra avfalls påverkan. I Sverige finns organisationen SIS, Swedish Standards Institute som satt en standardserie för certifieringar gällande kvalitetsledningsområden. Mekaniska verkstäder ska gärna uppnå de fyra standarder som finns för att vara kvalitativ. Idag finns dock endast en kravstandard, ISO 9001 och samtliga mekaniska verkstäder likt de flesta andra organisationer, måste vara certifierade enligt denna.

Det finns även andra standarder som en mekanisk verkstad kan följa för att se bättre ut. Dessa är utformade beroende på vad för typ av tjänster man utför i verksamheten. För verkstäder som tillhandahåller tjänster som kräver bearbetning med svets bör man vara certifierade med standarden ISO 3834. Den visar på att verksamheten utnyttjar rätt materialval samt genomför en korrekt tillverkning. De flesta kunderna har denna kvalitets certifiering som krav och de flesta förväntar sig att man följer denna. Det kvalitetsstyrningssystemet är även internationellt för de företag som svetsar och används i hela världen. Att den även möjliggör en kontinuerlig förbättring av verksamheter som jobbar med svets gör den till ovärderlig för mekaniska verkstäder som tillhandahåller tjänster med svets. Att bli certifierad kostar en del pengar beroende på verksamhetens storlek men eftersom att det leder till ett större anseende och en större marknad så är det naturliga valet att tillgodose detta.

Ett annat krav från myndigheter på mekaniska verkstäder som bearbetar just stål är certifieringen EN 1090. Det är därför upp till var och en som skall beställa en produkt från verkstaden som tillhandahåller stålprodukterna att verkstaden faktiskt är certifierad. Kravet på EN 1090 certifieringen är väldigt ny av sitt slag och kom 2014. I certifieringen uppgår det att samtliga byggstålskomponenter ska CE-märkas, detta gäller alla typer av ståltillverkning. Fördelen med att detta nya krav har ställts på mekaniska verkstäder som tillhandahåller stålbearbetning är att kunden kan vara försäkrad på att alla de krav som ställs från myndigheterna följs. För verkstaden innebär det att man kan kvalitetsstämpla sin produkt och blir därmed konkurrenskraftig på marknaden. En annan stor fördel är att man kan utveckla in verksamhet då man kan exportera sina produkter till övriga Europa genom certifieringen.