Trädgårdsmaskiner under teknisk utveckling

posted in: Nyheter | 0

Från att trädgårdsmaskiner har gått från att drivas av muskelkraft, via bensin- och eldrivna motorer har nu nästa generation trädgårdsredskap tågat in i våra trädgårdar. Vi talar naturligtvis om batteridrivna redskap. I takt med att batterier blir allt starkare och uthålligare, har också fler tillverkare insett fördelarna med uppladdningsbara batterier till maskiner avsedda för vår trädgård. Detta syns inte minst bland alla villaträdgårdar som numera har fått sin egen robotgräsklippare, som ständigt håller gräsmattan på en anständig nivå.

Det som tidigare har varit bekymret har varit hur snabbt dessa batterier har tenderat att gå från full prestanda ner till en minimal och oacceptabel nivå. När så litium-ion-batterier blev billigare att tillverka har dessa sköljt över den utbudet för trädgård som en stor våg. Det är alltså inte längre endast frågan om automatiska gräsklippare, utan vi ser idag till och med snöslungor och batteridrivna åkgräsklippare.

Ändå är det just batterier som är konsumenternas stora bekymmer. Vad händer när batteriet faktiskt är slut och inte längre duger att ladda? Finns det något som garanterar att tillverkaren ens har kvar batterimodellen i lager? Nej, faktiskt inte. Dock tenderar de flesta tillverkare med lite självrespekt att åtminstone erbjuda passande batterier i ett par decennier efter att produkten i sig utgått ur sortimentet. Men det behöver naturligtvis inte vara ett incitament för att återförsäljaren tillhandahåller batteriet, även om de flesta naturligtvis håller med om att det ingår i servicen att ta hem motsvarande batteri.

Ett område som sedan många år har präglats stort av just batteridrift är handverktyg för hantverkare. Och från att batterierna har varit något som har varit specifikt utvecklat för varje enskild maskin, har det nu istället blivit tal om universalbatterier som passar samtliga maskiner – oavsett om det rör sig om skruvdragare, vinkelslipar eller tigersågar – inom en viss tillverkares ramar. Det handlar således om service, samtidigt som priserna på produkterna i stort har kunnat hållas ner då batterier inte nödvändigtvis måste skickas med i produktens förpackning. Lägre pris har för tillverkarna inneburit fler sålda enheter, och fler sålda enheter brukar på sikt också innebära fler sålda batterier. Det upptäcks inte minst när samtliga inköpta batterier redan sitter i andra maskiner, som naturligtvis också används samtidigt.

Det vi därför ser framöver är hur antalet maskiner – inte bara inom trädgård och hantverk – kommer öka sin batteridrift. Elbilar är redan på stark frammarsch, och sannolikt är det också denna typ av bransch som kommer se till att föra den tekniska utvecklingen framåt de närmaste åren.