Gammalt industriskrot & metallåtervinning skapar nya jobb

posted in: Nyheter | 0

Visste du att 40 % av all stålframställning som görs i världen produceras på återvunnet material? Det är lätt att tro att metall allt som oftast hamnar i de vanliga soporna hos konsumenter, men faktum är att industriskrot som går till metallåtervinning är en av världens största branscher.

Bland de produkter som återvinns finns, som nämnts ovan, såväl industriskrot som förpackningar och bilar. Bara under år 2010 gick 400 000 ton metall tillbaka till återvinningsstationer runtom i världen.

Hur går metallåtervinning till?

När metallskrot hämtas in för återvinning är det inte ovanligt att det ligger blandat med andra material, i synnerhet när det rör sig om restprodukter från rivningar och återvinningsstationer. Till att börja med sorteras alla metaller tillsammans ut från övriga lätta material genom en luftsug, som tar bort plaster, papper och textilier. Därefter kan magnetiska metaller som järn sorteras ut med hjälp av starka elektromagneter.

Att sortera ut olika metaller från varandra är däremot ett något större ingrepp. Ett ingrepp som kräver mer utrustning om det inte ska göras för hand. Vanligast är att flytande vätskor av olika densitet används. Genom att göra på detta sätt går det att använda sig av vätskor för att få vissa material att sjunka samtidigt som andra flyter. Genom denna åtgärd går lättare metaller som aluminium att sortera ut till förmån för tyngre, som exempelvis järn och bly.

Metallåtervinning i Sverige

Trots att Sverige är en relativt liten nation, står vi ändå för drygt 8 procent av den totala metallåtervinningen i världen. Anledningarna är naturligtvis att vi ligger rejält i framkant för miljöarbete, där återvinning och avfallshantering är stora delar, men också att vi har en lång tradition av stålbearbetning, framför allt i de allra nordligaste delarna av landet.

Ett av de företag som jobbar aktivt inom området är Svensk Metallåtervinning i Habo utanför Jönköping. För dem har de senaste årens fokus på även hushållsmiljö och återvinning inom hemmen blivit ett bärande ben. Men allra mest handlar det fortfarande om just industriskrot som är den allra största enskilda verksamheten.