diesel

Tallskog blir diesel i Kungsbacka

posted in: Nyheter | 0

Svenskar är vanligtvis vana vid skog. Mycket skog. Och är det något vi känner till så är det framför allt barrskog. Därför är det glädjande att Preem de senaste åren har börjat arbeta med att framställa diesel ur något så vanligt som svensk tallolja. Denna tallolja, som senare blir vanligt drivmedel för vanliga dieselmotorer som personbilar, lastbilar och bussar, har sin grund i RME-diesel. RME står för rapsmetylester och är en biprodukt från rapsväxten. Det som gör raps unikt är dess unika förmåga att absorbera koldioxid ur luften. Det unika är att mängden upptagen koldioxid motsvarar den mängd som en dieselmotor ger ifrån sig, vilket gör RME-diesel till ett relativt miljövänligt alternativ. Denna diesel blandas sedan ut med olja utvunnet ur vanlig tallskog.

När den klassiska drivmedelsindustrin börjar se sig om efter miljövänliga alternativ är det naturligtvis glädjande att detta också sker inom Sveriges gränser. Just denna diesel produceras i och omkring Göteborg, och det är också här som Preem planerar att låta den största delen av oljan stanna. Bland annat säljs denna diesel till privatpersoner hos Kungsbacka Oljecenter söder om Göteborg.

Hur går det till att skapa diesel från tallolja?

Tallolja är en produkt som i många avseenden anses vara en restprodukt från pappersmassabruk runtom i Sverige. Det utvinns ur den klassiska tallkådan och går normalt under namnet svartlut, på grund av sin färg. När det här är något som har setts som en restprodukt, kan det idag ses som en livsviktig källa och råvara till diesel. Från Preems håll fraktas det här sedan till Piteå där det förädlas till råtalldiesel. Därefter tillsätts metanol för att skapa en ester av det hela. När det steget är avklarat och råtalldieseln har blivit separerad från tallbecket kan produkten fraktas till Preems raffinaderi i Göteborg, där det sedan blir till en miljövänlig diesel att användas både hos fordon och inom industrin, som ett komplement till klassisk villaolja och pellets.