Tekniken bakom städmaskiner

posted in: Nyheter | 0

En städmaskin är precis som namnet antyder en maskin som används för att städa. Det finns många olika typer av städmaskiner och tekniken bakom städmaskinerna ser olika ut beroende vad det är för typ av maskin och vad syftet med maskinen är. De flesta maskinerna används för att städa golvutrymmet på ett smidigt sätt. Tekniken bakom städmaskiner som syftar på att göra rent golv fungerar ungefär som de lastbilar som rengör gator. Det vill säga, maskinen har roterande punkter under sig. På dessa punkter har man fäst dukar eller annat material som kan liknas vid en mopp. Med hjälp av rotationen så rengörs golvet på ett väldigt bra sätt. De flesta städmaskiner har en teknik bakom sig som bidrar till ett bättre resultat än vad det hade blivit om man moppade golvet för hand.

 

Olika Städmaskiner

Vidare finns det andra städmaskiner också som är till för andra ändamål. Exempel på en väldigt vanlig städmaskin som finns i de flesta svenska hem är dammsugaren. Dammsugaren är en uppfinning som idag har funnits väldigt länge och är en mycket uppskattad maskin av de flesta människor. Tekniken bakom en dammsugare fungerar på så sätt att med hjälp av en mindre elektrisk motor så skapas ett insug som bidrar till att dammsugaren kan suga upp smuts. Dammsugaren har också en teknik för att samla smutsen i en påse som sitter under huven på själva maskinen. Idag har också tekniken utvecklats så pass snabbt så att det finns robotdammsugare på marknaden. Tekniken för att suga upp smuts är densamma som för den vanliga maskinen. Dock ligger det teknik bakom städmaskinen som gör att den kan ta sig fram automatiskt. Maskinen har även teknik för att känna av när den går emot en vägg eller när den närmar sig en vägg. Då roterar den och städar ett annat utrymme istället för det utrymmet som den redan har kört på.

 

Tekniken bakom

Tekniken bakom dagens städmaskiner utvecklas ständigt. Ett mål med att utveckla tekniken bakom maskinerna är att göra de ännu mer energisnåla. De flesta städmaskinerna drivs idag på uppladdningsbara batterier. Driftstiden kallas den tid som städmaskinen faktiskt går att städa med. Den nya tekniken har bidragit både till att städmaskinerna drar mindre energi när man använder dem, men även till att batterierna håller längre. Det är dock vanligt att vanliga dammsugare drivs med hjälp av att man kopplar in en sladd i eluttaget. Men det finns så kallade handdammsugare som drivs på batteri. Även robotdammsugarna drivs såklart på batteri eftersom att en teknik bakom den maskinen inte hade fungerat med en inkopplad sladd.

Sammanfattningsvis kan man säga att tekniken bakom städmaskiner ser annorlunda ut beroende på vad det är för typ av maskin. Det gemensamma för alla städmaskiner är dock att de syftar till att förenkla städarbetet. Med hjälp av att tekniken bakom städmaskinerna har utvecklats snabbt har även driftstiden för batteridrivna maskiner ökat. Den vanligaste städmaskinen är dammsugaren. Men det finns även maskiner som fungerar som en mopp. De kan köras genom att man går bakom dem eller så finns det andra större städmaskiner med en teknik som gör att man kan sitta ner när man kör maskinen.

På Wikipedia kan du hitta lite mer information om städmaskiner och olika typer av tillverkare. Länken hittar du här.