solceller-solpaneler-på-taket

Solceller och Solpaneler, vad är skillnaden?

posted in: Nyheter | 0

Vad är skillnaden mellan solceller & solpaneler?

Både solceller och solpaneler monteras på husets tak för att absorbera solenergi. Det finns dock en skillnad mellan dessa två moduler. Syftet med denna text är att klargöra skillnaden för att underlätta för den som är intresserad av denna produkt. En skillnad som även är värd att lära sig då det underlättar framöver när man väl ska välja vad man verkligen behöver.

 

Solpaneler ger dig varmvatten genom att absorbera solenergi från solen. Med solpaneler får man en varmvattenberedare vars uppgift är att transportera energi genom värmebärarvätska. Med hjälp av pumpstationen så cirkulerar vattnet genom värmebärarvetskan i ett konstant kretslopp mellan solpanel och varmvattenberedaren. Solpaneler är ett perfekt komplement till ett redan befintligt värmesystem i bostaden. Denna produkt är optimal på sommaren då varmvattenbehov kan vara högre ifall man exempelvis har en pool hemma.

Solceller monteras även dem på husets tak. De monteras på taket för att modulerna ska kunna fånga upp solenergi. Solceller omvandlar energi från solen till likström som sedan transporteras till en växelriktare. Men modulerna har dock inte gjort hela sitt jobb än. Det är så att energin omvandlas återigen fast till växelström, som senare används i bostadens elnät.

Fördelar med solpaneler och solceller

Det finns flertalet olika fördelar med solceller och solpaneler. Det första man tänker på är att dessa produkter är miljövänliga. Det är så att solceller och solpaneler inte avger någon giftig gas som påverkar naturen negativt. Energin som förser ditt hus med el från solceller och solpaneler kommer från solen.

Med andra ord så har du absolut ingen påverkan på naturen om du använder dig av dessa moduler. En annan fördel är den ekonomiska aspekten. Det finns flertalet olika ekonomiska faktorer som gör det värt att investera i solceller eller solpaneler. Precis som mycket annat så kan den första kostnaden blir relativt dyr sett till vad man köper. Dessa moduler är dyra, men det man får ha i åtanke är att det i längden blir värt. Du betalar inte för elen utan endast modulerna som monteras på huset. Därefter får du gratis el från solen och dess energi. Får man ett överskott av el så kan man sälja vidare sin el till andra företag. Säljer man överskottsel är man en mikroproducent av el.

Miljöfrågan i Sverige är viktig, och politiker har börjat inse hur mycket stryk vår miljö tar. En annan fördel är att man kan få solcellsstöd från staten. Du får alltså bidrag för att köpa solceller eller solpaneler, vilket gör det ännu mer självklart att införskaffa sig denna produkt. Sedan behöver du inte ansöka om bygglov, detta är något som regeringen beslutade att avskaffa.

Att tänka på

Det är uppenbart att solceller och solpaneler blir alltmer populärt. Det gäller därför att vara redo när solen väl kommer. Beroende på vilken stad man bor i så kan trycket variera. Att införskaffa sig solceller i Jönköping är i nuläget inte svårt, då trycket inte riktigt ännu har exploderat. Istället för att riskera att man får vänta länge på att få dessa produkter bör man vara ute i god tid.

Det som man kan göra är att kontakta ett företag som erbjuder dessa produkter. Sedan bör man förbereda frågor för att försäkra sig om att allt går rätt till och att företaget är seriöst.