Rekrytering av ekonomer i Stockholm

posted in: Nyheter | 0

Ekonomer i Stockholm är eftertraktade, många går igenom en rekryteringsprocess medan andra får jobb direkt. Syftet med denna text är att är att sätta ord på yrket ekonomer, hur eftertraktade de är, samt hur rekrytering av ekonomer går till.

Men vad är egentligen en ekonom? Alla har vi en typ av uppfattning om vad en ekonom jobbar med. En ekonom är en person med kunskaper och i regel en utbildning inom ekonomi. Ekonomer är utbildade att analysera och förstå komplexa ekonomiska frågor. Denna typ av yrkesperson går att hitta i de allra flesta företag och organisationer. I gymnasiet finns det en möjlighet att läsa ekonomi vilket är en förberedande utbildning för högskola och universitet. Det är i de två sistnämnda typer av skolor där man kan utbilda sig till ekonom.

Inom branschen är den vanligaste yrkestiteln civilekonom, personer som har denna titel har slutfört en högskole- eller universitetsexamen inom ekonomi. Utbildningen är i de allra flesta fall minst 4 år och då får man i slutändan en kandidatexamen inom ekonomi.

 

Ekonomer

 

Framtidsprognos för ekonomer

Varje år utvecklas många nya jobb och det är väldigt många faktorer som påverkar arbetsmarknaden. För ekonomer så har prognosen ändrats, vilket innebär en positiv förändring. Arbetsförmedlingens rapport från 2017 visar på att nyexaminerade har lätt att få jobb trots utan arbetslivserfarenhet.

Inom ekonomibranschen så har man höjt kraven på kompetens både vad gäller högskoleutbildade och gymnasieekonomer. Att kraven ökar innebär också att konkurrensen om jobb hårdnar. Att studera ekonomi är ett av de vanligaste programmen på högskola eller universitet. Detta i sig kan innebära att många slåss om samma tjänst när man väl tagit examen.

Statistiska centralbyråns arbetskraftbarometerns siffror visar att det inte längre är lika god tillgång på erfarna ekonomer sett till föregående år. 2017 uppgav flertalet arbetsgivare att tillgången på erfarna ekonomer har sjunkit. Däremot är det fortsatt god tillgång på nyutexaminerade ekonomer.

I större städer är arbetsmarknaden stark. Detta i sig innebär att det inte är speciellt svårt att rekrytera en ekonom i Stockholm. Problematiken ligger dock i att större städer enklare kan locka till sig ekonomer från mindre städer. På så vis kan mindre städer få svårt att locka unga och nyexaminerade personer då det är vanligt att alltfler unga vill bo i större städer.

Hur går rekrytering av ekonomer till?

Rekrytering av ekonomer i Stockholm kan se annorlunda ut. Det finns många rekryteringsföretag som hjälper personer att få jobb. Tyvärr är detta inte en garanti för att just du får jobb då många förmodligen söker samma tjänst.

Genom att skicka in sitt cv till ett rekryteringsföretag i Stockholm kan du få jobb som ekonom. Rekryteringsföretaget i sig är anställt av ett annat företag som söker ekonomer. Därför är det ett bra tips att uppdatera sitt cv med jämna mellanrum. En rekryteringsprocess kan se olika ut beroende på företag. Det vanligaste är att man skickar in sitt cv, blir kontaktad och får komma på en arbetsintervju. Därefter tas det ett beslut om personen går vidare i processen för att träffa företaget som vill anställa.

Att tänka på

Att som ekonom bli rekryterad i Stockholm är inte det enklaste. Det absolut viktigaste är att inte ge upp jobbsökandet även om man inte får jobbet. På arbetsmarknaden måste man oftast söka många jobb. Väldigt mycket handlar om tillfälligheter och hur pass driven man är som person. Genom att inte ge upp, och söka jobb ofta så kommer man i slutändan att få ett jobb.