Automation med specialmaskiner

posted in: Nyheter | 0

Det finns väldigt många olika maskiner som används inom industrier för att på något sätt effektivisera produktionen inom industrin. Specialmaskiner är ett brett begrepp och innebär ofta maskiner som löser ett speciellt problem eller effektiviserar en speciell process dvs automation. Om man har en specialmaskin inom verksamheten brukar den ofta vara byggd för att klara av en speciell tillverkningsprocess och man kan dra stor nytta av maskinen. Ofta är en stor del av specialmaskinens huvudsyfte att skapa automatiseringslösningar för att göra att arbetet blir så automatiskt som möjligt.

automation

Exempelvis kan man installera en specialmaskin i ett redan befintligt system som således leder till en automation av produktionen. De flesta företag inom industribranschen arbetar med någon typ av produktion. Vissa företag har specialiserat sig på att enbart tillverka specialmaskiner. Då kan man komma med önskemål till företaget om vilken process inom industrin man vill förbättra. Det händer ofta att företag vil expandera produktionen och öka tempot på produktionen så att fler produkter kan produceras under en kort tid. Om det krävs en specialmaskin som är väldigt stor är det därför viktigt att man planerar för sin lokal så att man kan få plats med maskinen inom lokalen. Ett alternativ är att redan vid beställningen av en specialmaskin ställa krav på hur stor den får vara. Då kan man i god tid planera för den nya maskinen och införandet blir således enklare.

Många verksamheter arbetar idag med legotillverkning vilket innebär att man har specialiserat sig på att tillverka vissa typer av produkter. Många av dessa verksamheter har redan implementerat ett antal specialmaskiner för att klara av att producera produkterna. De bästa specialmaskinerna är konstruerade så att man kan göra olika inställningar för att exempelvis behandla olika typer av material eller öka och sänka tempot på produktionen.

Ofta kan man också uppnå en lägre tillverkningskostnad om maskinerna är väl anpassade för verksamheten

Fördelarna med att ha en väl automatiserad maskinpark är att underhållningsarbetet blir mindre. De nya maskinerna som skapas idag kräver inte lika mycket underhåll som de gamla maskinerna gör. Ofta kan man också uppnå en lägre tillverkningskostnad om maskinerna är väl anpassade för verksamheten. Även om specialmaskiner i vissa fall kan vara ganska dyra att köpa in så kan de under en längre tid öka lönsamheten för verksamheten. Om man exempelvis kan producera i ett högre tempo eller med mindre energiförbrukning blir också marginalerna större.

Som tidigare nämnt har utvecklingen och tekniken gått väldigt snabbt under de senaste åren och robotar har blivit en del av produktionen inom industrin. Tillverkningsindustrin är en av de områden som har automatiserats mest och det är idag många maskiner som enbart kräver mänsklig tillsyn och inte att människor faktiskt utför arbetet. Utan dessa specialtillverkade robotar och maskiner skulle produktionen kosta betydligt mer pengar och det skulle krävas betydligt fler anställda inom verksamheten för att den skulle gå runt.

Sammanfattningsvis kan man säga att specialmaskiner är maskiner som ofta är tillverkade för att lösa eller effektivisera ett speciellt problem. Vissa företag tillverkar specialmaskiner på beställning och man kan ofta diskutera vilka lösningar som är möjliga att genomföra. Det finns även standardiserade specialmaskiner som är skapade för att tillverka en viss produkt.