Värmepumpar i Jönköpings trakten

posted in: Nyheter | 0

I Jönköping har värmepumpar blivit ett vanligt sätt att värma upp sina hus eller lokaler på. En av de stora anledningarna till att värmepumpar idag är populära i Jönköping är för att uppvärmningskostnaderna sänks väldigt mycket när man använder sig av en värmepump som uppvärmningskälla. Man brukar säga att det finns fyra olika kategorier på värmepumpar. Kategorierna är luft/luft, luft/vatten, vätska/vatten och frånluft.

Luft/luft är en värmepump som hämtar energi från luften utomhus för att sedan omsätta denna till varmluft. En nackdel med denna sortens värmepump är att den inte kan skapa varmvatten och bör därför ses som ett komplement och man bör ha en alternativ uppvärmningskälla om man använder sig av denna typ av tekniska lösning.

Luft/vatten denna sortens värmepump hämtar också sin energi från utomhusluften. Denna typ av värmepump kan skapa varmvatten och kan således värma upp huset med hjälp av ett vattenburet värmesystem som ofta består av golvvärme och element.

Vätska/vatten är en värmepump som hämtar energi från marken och berggrunden. Energin går genom en slinga som är borrad ner i berggrunden. Vätskan cirkulerar sedan i denna slinga och värms upp. Det är en väldigt effektiv anordning när temperaturen utomhus är låg. Det är en väldigt bra värmepump och även om installationskostnaderna för denna typ av värmepump är något dyrare så är driften ännu billigare och man brukar spara pengar på lång sikt.

värmepumpar

Frånluft är en värmepump som har en teknik där energi från ventilationsluften i husets används och återförs till värmesystemet. Denna tekniska lösning bör dock ej användas som en fullständig lösning utan som ett komplement till en annan värmekälla.

I Jönköping finns det en handfull aktörer som säljer och installerar värmepumpar. Livslängden för en värmepump kan variera något beroende på vilken modell och vilket märke det är på värmepumpen. Med en riktlinje brukar vara att värmepumpar har en livslängd på omkring 25 år. Därför är installationskostnaden bara en liten kostnad om man slår ut den på hela värmepumpens livslängd. Man brukar säga att redan efter ett par år så har man tjänat in installationskostnaden på de lägre uppvärmningskostnaderna man får till följd av installationen av en värmepump.

En värmepump behöver inte särskilt mycket skötsel utan sköter mycket av arbetet med uppvärmningen automatiskt. Idag har många värmepumpar i Jönköping blivit väldigt moderna och det går enkelt att ställa in vilka grader man vill ha. Priset för en ny värmepump i Jönköping varierar mycket beroende på vilken modell och vilket märke man köper. Men en värmepump kan kosta allt ifrån 20.000kr upp till omkring 50.000kr. Faktorer som spelar in kan exempelvis vara vilken teknik som används för att utvinna energi och hur stort värmesystem det är som ska värmas upp.

Sammanfattningsvis kan man säga att investeringen av en värmepump är en mycket bra investering på lång sikt och sänker uppvärmningskostnaderna markant. Även om inköpet kan upplevas som något dyrt så har man redan efter ett par år sparat in så mycket pengar att inköpspriset är täckt.