Mekanisk verkstad

Vad är en mekanisk verkstad och hur jobbar de?

posted in: Nyheter | 0

En mekanisk verkstad har många olika funktioner och är den anläggning där de flesta industriella verksamheter allokerar sig. Den kan vara processer såsom svarvning, fräsning eller laserskärning men likväl annan typ av produktion, tillverkning eller reparation. Ofta ligger dessa mekaniska verkstäder utanför de större städerna men man de finns även i mindre städer. En annan typ av verksamhet man kan bedriva i en mekanisk verkstad är förädling av material till antingen en färdig produkt eller halvfabrikat.

Legotillverkning är en förekommande tjänst som förekommer i en mekanisk verkstad och man jobbar då ofta med många avancerade industriella maskiner. Vid svarvning exempelvis arbetar man med skärverktyg som förekommer i olika modeller beroende på vilket typ av material som skall behandlas. Vanligtvis är det trä, metall eller plast men även sten förekommer. I dessa fall använder man sig av avancerad teknologi för att göra detta med så hög precision som möjligt. Verkstäderna använder sig annars vid svarvning av så kallade CNC maskiner som kräver hög kompetens för att bemästra.

Hur jobbar man?

Utöver svarvning förekommer även olika typer av mätningar, montage och övrig maskinbearbetning till industrierna främst. Dessa maskiner förbrukar väldigt mycket el och kräver att man genomgått säkerhetskurser för att få användas.  Miljö och säkerhet är något som prioriteras högt i mekaniska verkstäder och de har även högt tryck från statliga verksamheter att fullfölja en hög standard. Man har idag vanligen avancerade maskiner som förbrukar minimalt med energi och detta förbättras hela tiden i hopp om att kunna genomföra så bra och effektiva tjänster som möjligt på så lite energiförbrukning som möjligt. I Sverige återfinns institutionen SIS, Swedish Standards Institute som har satt upp olika certifieringar gällande kvalitetsledningen på de mekaniska verkstäderna. De ska gärna uppnå åtminstone fyra standarder ur den serie SIS tillämpar. Utöver detta finns en kravstandard som alla mekaniska verkstäder måste tillämpa, ISO 9001. Detta gäller inte enbart mekaniska verkstäder utan alla verksamheter som jobbar med industriella maskiner.

Dessa maskiner förbrukar väldigt mycket el och kräver att man genomgått säkerhetskurser för att få användas.

Standarder och certifieringar

Utöver de standarder som SIS har lagt fram finns en hel del andra certifieringar som kan fås, vilket gör den specifika mekaniska verkstaden att sticka ut och därmed med lockande för kunder. Ifall man dock arbetar med stål så måste man ha EN 1090 certifiering, i denna uppgår det att samtliga komponenter som innefattar stål ska CE-märkas. För verkstaden och kunderna betyder detta att verksamheten är kvalitetstämplad och även produkterna de tillhandahåller blir därmed konkurrenskraftiga. Att produkterna man tillverkar blir CE-märkta erbjuder även fördelar såsom att kunna expandera verksamheten och exportera varorna till övriga Europa.

Idag prioriteras utsläpp och energiförbrukningen väldigt högt och man har i vanlig ordning en mekanisk verkstadsanläggning som innefattar en maskinpark. En maskinpark är en anordning med flertalet maskiner innefattande för att genomföra det dagliga arbetet. Detta är en del i det arbetet för att förbättra elförbrukningen och få anläggningen än mer miljövänlig.

Kompetensen inom de mekaniska verkstäderna kan variera väldigt mycket beroende på vad för typ av verksamhet den innefattar. I många fall är det CNS-operatörer som arbetar inom dessa verkstäder men det är väldigt vanligt att man träffar på olika MIG-, MAG- och TIG svetsare här med.