Storsäckar i industrisyfte

posted in: Nyheter | 0

Inom industrin kan man ofta behöva transportera material på ett säkert sätt där materialet inte läcker ut och sprids med vinden. Då kan man med fördel använda sig av något som kallas för storsäck. Det är en större säck som är gjort av väldigt slitstarkt material och kan användas för att transportera saker eller lagra saker inom industrin.

En storsäck kan vara utformad på lite olika sätt. Exempelvis kan den ha en öppen topp och en helt plan och försluten botten. Något som är gemensamt för de flesta storsäckar som används inom industri är att de har ett antal öglor som är fastsydda på säcken. Öglorna är ditsatta för att underlätta förflyttning och transportering av säcken. Man kan exempelvis lyfta säcken med hjälp av speciella krokar som finns på vissa lastbilar. Då kan man lyfta upp säcken på lastbilen på ett mycket smidigt och effektivt sätt med hjälp av öglorna på säcken.

Storsäckar används ofta för att frakta sten och grus.

Eftersom en storsäck är helt försluten så sprids inte gruset och stenarna när man transporterar säcken. Vidare kan man även använda sig av en storsäck bara när man vill förvara material som exempelvis sten och grus. En storsäcka är ofta uppmätt med exakta mått och man vet således hur mycket grus det är i en viss säck beroende på vilken storlek säcken har. De flesta storsäckar för industri tillverkas utifrån vissa standardmått.

Då finns det små säckar, medelstora säckar och stora säckar. Men det går även att skräddarsy tillverkningen av storsäckar. Om man vill ha en skräddarsydd storsäck efter vissa mått får man dock räkna med en något längre leveranstid. Tillverkningsföretaget måste då tillverka en säck efter vissa speciella mått som inte maskinerna är inställda på från början.

Vanliga storsäckar

Det vanligaste är att man ser storsäckar med fyra öglor i toppen. Men det finns även storsäckar som har två öglor och i vissa sällsynta fall kan man även se storsäckar med endast en ögla. Anledningen till att storsäckar med fyra öglor är vanligast är för att de fyra öglorna skapar en mycket bra stabilitet när man ska lyfta och förflytta säcken.

Det är inte bara företag inom industrin som använder sig av storsäckar utan även privatpersoner kan med fördel använda en storsäck för att kasta grov avfall. Vissa företag kan erbjuda bortförsel av storsäckar till privatpersoner. Det är en smidig lösning om man som privatperson inte har tillgång till en bil med dragkrok eller om man helt enkelt vill spara lite tid genom att låta ett företag sköta bortförseln av storsäcken när den är full.

Tillgången på storsäckar för industri är idag mycket bra i Sverige. Det finns många olika företag som tillverkar och säljer storsäckar. Därför kan man om man vill jämföra priser på storsäckar med olika tillverkare och försäljare. Priserna kan variera något och ofta så brukar lite mer kvalitativa storsäckar vara något dyrare än de säckar som håller lite sämre kvalité. Överlag brukar bra kvalité i storsäckssammanhang menas med att de inte går sönder så lätt av exempelvis vasst material som i vissa fall kan riva hål på storsäcken.