skogsvård av stor skog

Skogsvård är viktigt för en frisk skogsindustri

posted in: Nyheter | 0

Det finns mycket att tänka på om man äger en skog. En sådan sak är att regelbundet ta in någon som arbetar med skogsvård på ett hållbar sätt. Inte bara för att personen ska ta hand om skogen åt en. Utan för att hjälpa en att lära sig hur man tar hand om sin skog på bästa sätt. För det är inte en enkel sak och samtidigt så är det något otroligt viktigt. För om man inte regelbundet tar hand om sin skog så kommer den helt enkelt minska i värde. Risken finns också att skogen kan bli infekterad och få både skadedjur och svamp.

Något som kan göra att det sedan inte går att sälja träden som finns i skogen. Utan att de helt enkelt blir osäljbara. Om man tänker sälja träden som virke så måste de vara friska och i en hög kvalitet. Något man inte får om man inte vårdar sin skog på bästa sätt.

Det finns även annat som man kan få hjälp med när det gäller skogsvård. Hur skogen ser ut är en sådan sak som många vill ha råd om. Även om man planerar att sälja träden som virke. Man vill nog ändå att skogen ska vara en plats som är trevlig att besöka. Något som den sällan är om man låter den växa igen.

Vad gör skogsvård för skillnad?

Om man inte tar hand om skogen så kommer den inte att vara frisk speciellt länge. Risken finns att både skadedjur och infektioner angriper träden. Man kan helt enkelt inte vara säker på att träden inte blir sjuka och dör. Något som de kan göra om man inte ser till att de har en optimal miljö.

Därför bör man alltid ta in en expert på skogsvård med jämna mellanrum. Underhållsröjning Jord & Skog AB är ett företag i Nynäshamn som specialiserat sig på detta. Deras mål är att Sverige ska ha friska skogar. Det är ett familjeföretag i flera generationer med stor kunskap och kompetens. Med hjälp från Uhr kan du ta fram en handlingsplan för hur du ska hålla skogen i det bästa skicket. Trots att det kanske låter konstigt så är det något som måste göras.

Att ta in en person som arbetar med skogsvård börjar alltid med en inspektion av skogen. Då kan personen se vilka riskfaktorer som finns och om några träd har några problem. Något som i värsta fall kan leda till att det smittar. Personen kommer även titta på vad man kan göra för att förbättra miljön och då få en snabbare tillväxttakt. Något som kan vara intressant för den som planerar att sälja träden som virke senare.

Är det ett måste?

Kort och koncist så är skogsvård ett måste. Oavsett om man har en stor skog eller bara en samling träd så måste det göras. För en person som inte tänker sig att sälja träd. Antingen som virke eller ved behöver inte göra det lika ofta. Däremot så bör alla som har skog på sin mark se till att hålla den i ett bra skick. Det finns bara fördelar att göra det och man slipper problem senare. Skadedjur kan lätt förflyttas från en skog till ett hus. Beroende såklart på hur långt avståndet är däremellan.

Att tänka på när det gäller skogsvård

Det man bör ha i åtanke är att skogsvård är reglerat i skogsvårdslagen. Därför har du som ägare till skogen vissa skyldigheter. För att undvika att göra misstag och bryta mot lagen bör man läsa på. Det är viktigt att sätta sig in i vad lagen innebär. Och även hur den påverkar just dig och din skog.

skogsvård av stor skog