Laddstolpar

Laddstolpe till din elbil – Är laddstolpar framtiden?

posted in: Nyheter | 0

En laddstolpe eller flera laddstolpar är en anordning vars syfte är att överföra elektrisk energi till elbilar och hybridbilar.

För elbilar så är denna energikälla en förutsättning. Bilarna ska regelbundet laddas med el och inte riskerar att bli stående med tomt batteri. Framförallt gäller detta laddbilar i städer, man vi alltid kunna säkerställa att man kan ladda sin bil. Vissa saknar tillgång till eget eluttag eller om bilen inte kan laddas på till exempel arbetsplatsen. Detta kan bli problematiskt om elen och energin tar slut i batterierna. Hybridbilar är inte beroende av elektrisk energi men det är ett bra komplement för att förlänga bilens räckvidd vid körning. Som regel är dagens laddstolpar utrustade med ett eller två 230 voltsuttag, 10 A (blir allt vanligare) eller 16 A.

Idag går dock utvecklingen av laddstolpen snabbt. I takt med den tekniska utvecklingen blir elbilar allt med vanliga. Detta skapar en efterfråga i samhället och krav på laddstationer ställs indirekt av massan, vare sig man vill eller inte.

Laddning av elfordon med laddstolpe

Laddning av ett elfordon kan ske på flertalet olika sätt. Samtliga teknologier som idag existerar bygger på att man ansluter fordonet till en elektrisk källa för att ladda batterierna. Laddningsstationerna eller laddstolparna ansluts till en redan befintlig elinstallation. Därefter matas installationen med växelström (AC). Ett bilbatteri ska laddas med likström (DC), därför måste strömmen först likriktas innan laddning av batteriet kan påbörjas.

laddstolpe

Vid laddning med hjälp av en laddstolpe med växelström används en inbyggd likriktare i elfordonet. En likriktare av denna typ kallas för ”On Board Charger (OCB)” vars syfte är att likrikta spänning och ström. Det är möjligt att övervaka laddningen med hjälp av en dedikerad styrutrustning (EVSE). Det beror helt enkelt på vilken typ av laddstolpe man väljer att installera. Vissa laddstolpar är mer avancerade än andra och har en dedikerad styrutrustning. Vid laddning av större effekter kan likriktaren pga. storlek och pris sättas vid laddningsstationen. Fordonet kan då enkelt laddas direkt med likström.

Laddningsstationen

En laddningsstation kan se ut på många olika sätt, men oftast kan det vara en laddningsstolpe som står ett betongfundament. På senare år har även en så kallad ”Wall Box” blivit allt mer populär. En ”Wall Box” sitter oftast fastmonterad på väggen i parkeringshus eller andra parkeringar.

En laddningsstation är utrustad med ett eluttag för din bil eller en fast kabel med en så kallad laddningshandske. En del laddstolpar eller laddstationer kan vara utrustade med accessystem och fjärrövervakning. Med detta system kan du enkelt identifiera användare, övervaka elkonsumtion samt för olika betalningsmetoder.

Tack vare fjärrövervakning kan användas för att uppgradera laddningsstationens programvara eller sköta själva driften.

Köpa laddstolpar

Idag är det fullt möjligt att köpa laddstolpar som företag men även som privatpersoner. Det finns däremot en hel del att tänka på. Till att börja med så vill man ha svensktillverkade laddstolpar. Det är större chans att dessa laddningsstationer klarar av det svenska klimatet bättre. Dessutom är svenska laddstolpar tillverkade efter en viss standard. I Sverige är det mer vanligt att produkter som tillverkas här är av bättre kvalitet. Nackdelen är att det kan komma att kosta lite extra, men helt klart värt det i längden.

Att köpa laddstolpe kräver noggrann planeringen. Redan innan man är på banan att köpa laddstolpar bör man planera in inköp av laddstolpe. När du väl har köpt din elbil eller laddhybridbil så är allt på plats och du kan börja ladda bilen direkt.

Ett annat tips är att jämföra priser och företag. Det enklast tillvägagångssättet är att läsa recensioner om företagen på webben. Du kan enkelt skapa dig en uppfattning av vilket företag som är bäst för dig.