Kliniskt avfall har blivit en central fråga inom sjukvården

posted in: Nyheter | 0

Det senaste året har varit speciellt för många. Det är många som har fått gå vidare till livet efter alldeles för tidigt och att inte kunna träffa sina nära och kära har varit påfrestande för alla på många olika sätt. Alla upplever detta olika och har blivit olika hårt drabbade men det är viktigt att vi respekterar varandras upplevelser och inte förminskar andras känslor och eventuell oro.

Förutom våra vanliga liv har sjukdomen verkligen testats och utmanats till sin spets. Det har handlat om allt från att få personalen att orka och att få materialet att räcka till. Sprutor, kanyler, tester och annat smittförande material måste behandlas på samma säkra sätt som tidigare men i helt andra volymer än tidigare.

Det ställer ytterligare krav på personalen men också på sjukhusen och vårdcentralen att de kan ge sin personal ett säkert arbetssätt för att inte utsättas för smittoämnen. Kliniskt avfall är ett samlingsnamn på detta och har kommit att bli än viktigare som följd till den situationen världen befinner sig i.

Smittförande avfall

I SOSFS 2005:26 regleras hur hantering av smittförande avfall från hälsovården och sjukvården ska hanteras. Det innefattar all typ av avfall som bedöms vara eller skulle kunna vara förorenat med organiskt material från undersökningar av patienter med misstänkt eller känd sjukdom orsakad av mikroorganismer inom riskklassen 3 till 4. Detta gäller även mikroorganismer som är framodlade inom riskklassen 2 till 4 i Arbetsmiljöverkets föreskrifter: Smittrisker (AFS 2018:4).

Det är verksamhetschefens ansvar att säkerställa goda rutiner för personalen som hanterar dessa smittförande avfall. Regleringarna är många och av stor vikt att de efterföljs för att inte riskera smittspridning.

I dessa tider har det blivit vanligt att man vid specifika symptom utför tester på sig själv eller på anhöriga. Avfallet från dessa tester består ofta Tops, någon vätska, provrör och servetter. Allt detta klassas som smittförande avfall och måste hanteras på ett korrekt sätt av personalen på palts men också de som utför testerna. Det är inte ovanligt att man ser personer sittandes i sina bilder utanför vårdcentraler och testar sig. Om man inte tänker efter är det lätt hänt att material som inte lämnas in för provtagning blir liggandes i bilen. Detta utgör en stor smittorisk för andra som sen åker i bilen.

Vikten av korrekt läkemedelshantering

En ytterligare påföljd som blir ett spår av hanteringen och behandlingen är hanteringen av läkemedel från behandlade patienter. Läkemedelshantering är något man kallar post-behandling. Alltså behandling av läkemedel efter att man har varit sjuk. Det kan vara allt från tabletter, olika lösningar till kanyler. Inom vården är man väldigt duktig på att hantera detta men i de vanliga hemmen är det inte alla som vet riskerna med att slänga detta bland vanliga sopor. Att spola ner vanlig antibiotika i toaletten kan till exempel påskynda processen att bakterier blir resistenta. Vi är redan i ett kritiskt läge i världen där vi riskerar att hamna i ett läge där ingen antibiotika längre biter på bakterierna. Skulle vi komma dit har vi en mycket svår situation och många kommer bli mycket sjuka. Medicin som inte används måste lämnas in på apotek, vårdcentraler eller sjukhus för att säkerställa en korrekt läkemedelshantering.

Hantering av Kliniskt avfall

Det finns bolag som idag specialiserar sig på just hanteringen av kliniskt avfall. En del förser vårdcentralerna med lådor som dom slänger materialet i och sen måste hantera själva. Sen finns det även bolag som hjälper till med hela kedjan. De kallar sig för sjukvårdens miljötjänst och förser sjukvården med boxar eller lådor i olika utföranden beroende på behovet och syftet. När lådorna är fulla kommer de även och hämtar lådorna och destruerar dem på ett säkert och kontrollerat sätt. Det finns ofta allt från stora behållare till mindre kanylburkar. Ett företag som har specialiserat sig på just Kliniskt avfall är Recaremed. De startade redan 2013 och har alltså varit med länge inom området och har varit med och utvecklat de här kostnadseffektiva, säkra och miljöriktiga lösningarna. Det är ett mycket intressant bolag och som har hittat helt rätt. Det är verkligen ett bolag i framkant och som vi gärna lyfter fram som en viktig pusselbit i dagens samhälle. Ingen kan göra allt men tillsammans kan vi förenkla och förbättra vardagen för oss själva, vårdpersonalen och alla som vi håller nära.