Kameraovervakning kameror

Kameraövervakning för ett säkrare hem

posted in: Nyheter | 0

Med kameraövervakning ser du till att du som privatperson får en tryggare vardag.

Det är nämligen något som många inte tänker på tills olyckan är framme. Larm och kameraövervakning hjälper inte om man inte har det när ett brott inträffar. Det är därför det är så viktigt att man ser till att skaffa det man behöver så fort som möjligt. Det kan vara smart att skaffa kameraövervakning till sitt hem för att det framförallt har en avskräckande effekt. Man vet att inga tjuvar kommer vara intresserade av att bryta sig in om de också filmas. Det finns dock en del saker man bör tänka på när man ska skaffa kameraövervakning. För det finns en del saker man inte får göra.

Exempelvis får man inte sätta upp kameror utomhus, även om det är ens egna trädgård som filmas. Alla platser dit allmänheten kan beträda behöver man ett tillstånd för att sätta upp kameror. Något som man då måste få beviljat innan man sätter upp kameran. Det gäller även kameror som sitter inomhus men filmar utåt, det krävs tillstånd för dessa också. Man får helt enkelt inte filma platser dit andra kan gå även om det privat mark. Dessutom får man bara skaffa kameraövervakning till sitt egna hem utan tillstånd.

Kompakt overvakningskamera
Kompakt Övervakningskamera

Är det värt att införskaffa?

Om du bor i ett hus eller en villa kan det verkligen vara en bra investering. Då kommer du att kunna avskräcka en stor del av de eventuella inbrotten. Framförallt då det med kameraövervakning fungerar på samma sätt som med larm. Om en brottsling väljer mellan ett hem med kamerabevakning och ett utan, väljer personen det utan. För det är det hemmet som innebär den lägsta risken för personen. Det innebär dock inte att man är helt skyddad mot inbrott men att man minskar risken för att bli utsatt för det.

Det kan vara en bra sak att känna till då det verkligen avskräcker människor från att göra inbrott. Även om man bor i en lägenhet kan det vara en bra investering. Skulle något hända har man då en video på det som har hänt som man kan visa för polisen. Det gäller inte bara vid inbrott utan även vid andra brott. Därför är det en bra investering då det minskar riskerna för en själv att utsättas för brott.

Man måste komma ihåg att man måste sätta upp skyltar som berättar att man har kameraövervakning. Annars begår man ett brott, det måste alltid finnas skyltar.

Är det dyrt med kameraövervakning?

Att skaffa kamerabevakning kan både vara dyrt och jobbigt. Här beror det dock på vilka förutsättningar och krav man har. Om man vill filma hela hemmet, delar av det eller bara ha en eller två kameror. Sedan beror det också på vilka varianter man väljer och hur man sätter upp systemet hemma. Vilket kan vara något som minskar eller ökar kostnaderna beroende på vilka val man gör.

I slutändan måste man själv avgöra vad som passar en bäst och ger en den högsta tryggheten. Det kommer alltid spara pengar att ha kameraövervakning mot att bli utsatt för brott.

Kamerabevakningslagen (KbL)

Från och med den första augusti 2018 började kamerabevakningslagen att gälla. Jämfört med tidigare så innebär det en del förändringar som är bra att hålla koll på. Idag är det färre som behöver söka tillstånd, trots det gäller vissa regleringar som är bra att hålla koll på.

Det finns regler i dataskyddsförordningen respektive brottsdatalagen som är viktiga att känna till. Har du en privat verksamhet som inte utför uppgift av allmänt intresse så behöver du inte tillstånd för kamerabevakning.

Exempel på verksamheter som utför uppgifter av allmänt intresse:
 • Myndigheter
 • Privatskolor
 • Privat hälso- och sjukvård
 • Kollektivtrafiksbolag
Exempel på verksamheter som inte behöver tillstånd:
 • Banker
 • Butiker
 • Parkeringshus
 • Jägare som vill ha åtelkameror
 • Privatpersoner

Kamerabevakning för privatpersoner

För privatpersoners kameror finns det i vissa fall undantag där dataskyddsförordningen och den nya kamerabevakningslagen gäller. I sådana fall behöver du som privatperson inte ta hänsyn till reglerna. Lagen gäller med andra ord inte om fallet är sådant.

Förutsättningar för att lagarna skall gälla:

 • Kameran inte filmar en plats dit allmänheten har tillträde
 • Du kamerabevakar i egenskap av privatperson
 • Bevakningen bedrivs som ett led i en verksamhet av rent privat natur eller som har samband med ditt hushåll.