statistik kvalitetsmatning

Kvalitetsmätning med hjälp av IT-system

posted in: Nyheter | 0

Kvalitetsmätning används inom socialtjänster hälso- och sjukvården. Däremot finns det en hel del att ta hänsyn till och det är framförallt lagregler om kvalitetssystem. Vill man fördjupa sig i reglerna om kvalitetssystem finns dessa hos Socialstyrelsen. För samtliga verksamheter som använder sig av verksamheter finns regler om systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta är även en form av kvalitetsarbete.

Högkvalitativ kvalitetsmätning är en väsentlig och viktig del av varje kvalitetssystem. I praktiken är det dock ett omfattande arbete att fram de fundamentala frågeställningar som ska belysas. Något som är ännu svårare är att analysera svaren på frågorna. Resultaten ska redovisas och med hjälp av analysen återföra resultaten i begriplig form till verksamheten. Distribuering av enkäter och att samla in svarsdata måste även kunna variera efter målgruppen och svarsvolymer.

Det finns idag väl utvecklade webbaserade IT-system som ger varje kund bra verktyg att hantera olika former av kvalitetsmätning för sin verksamhet. Användarvänligheten och flexibiliteten bör vara två viktiga faktorer som avgör val av webbaserat IT-system för kvalitetsmätning. Vissa IT-system kräver förinstallerade program medan andra använder sig endast av en vanlig webbläsare.

Snabb statistik för bättre kvalitetsmätning

Statistik kan med dagens teknik skapas sekundsnabbt och ge ett helt korrekt resultat. IT-system för kvalitetsmätning kan ta fram rapporter och de vanligaste går att tas fram med ett enkelt musklick. Rapporter kan redovisas i både diagramform och som tabellform för att ge en bättre överblick. Du som använder dig av detta system kan även exportera rapporter till Excel. Du kan redovisa resultat per enskild fråga eller frågegrupp om så önskas. Detta används främst till exempel om er verksamhet har flera frågor som berör samma tema. Resultaten kan sedermera grupperas per organisatorisk enhet eller per enskild tilläggsvariabel som du valt, exempel är kön och ålder.

Med en tilläggsvariabel kan du själv bestämma vad som ska ingå i denna variabel. Sedan kan du enkelt filtrera och få fram statistik baserade på variablerna som du själv lagt till.

Vad är ett IT-system?

Ett IT-system (informationssystem) definieras ofta som ett system som ger IT-stöd. Dessa system används oftast för att samla in, lagra, bearbeta och distribuera information. Därigenom stöds kommunikation och arbete inom och mellan olika organisationer och instanser.

Bearbetningen av informationen sker i processer som kan vara manuella eller automatiserade med hjälp av datorer. I ett IT-system samverkar människor och teknik där systemet och människan ”hjälper varandra”.

Syftet med ett informationssystem inom en organisation kan vara flera faktorer. Framförallt handlar det om att man på ett eller annat sätt vill effektivisera organisationen, höja konkurrenskraften, få fram god information om alla led inom den egna organisationen. Att snabbt kunna få statistik över utvalda delar av organisationen är också en viktig faktor.

Välja rätt system

Att välja rätt system är inte alltid en enkel process. Det finns flertalet saker att ta hänsyn till vid val av IT-system för kvalitetsmätning. Framförallt vill man ha ett enkelt och lätthanterligt system med funktioner som är avancerade och kan ge dig önskat svar. Ett tips är att läsa på om olika system som finns på marknaden och sedan göra ett val. Kom ihåg att det finns lagar och regler kring detta som måste följas. Som tidigare nämnt finns dessa lagar och regler att hämta och läsa hos Socialstyrelsen.