Installation varmepump Kungalv

Köpa värmepump i Kungälv? Läs detta först

posted in: Nyheter | 0

Med hjälp av en värmepump kan du utvinna värme från naturen. Samtidigt sänker du dina uppvärmningskostnader betydligt mer än du tror. Värm ditt hus på ett effektivt sätt och spara pengar jämfört med andra uppvärmningsmetoder. Det finns flertalet fördelar med en värmepump och dessa två är bara några av dem. En annan fördel med en värmepump är ätt värmepumparna i allra flesta fall har en lång livslängd. Det som avgör livslängden kan bland annat påverkas av vilket märke du väljer att köpa. Precis som med många andra produkter och maskiner finns det både premium och standardprodukter. Kom ihåg att välja rätt värmepump utifrån dina behov så som boyta och budget.

Det finns flertalet olika varianter av uppvärmningssystem som hämtar energin på olika sätt. De allra vanligaste på marknaden är luft/vatten, jordvärme samt bergvärme. I Sverige är dessa uppvärmningssystem inte alls ovanliga i de svenska hemmen.

Olika typer av värmepumpar

Det finns flertalet olika värmepumpar på marknaden och att hitta rätt kan vara lite av en process. Först och främst handlar det om att känna till de olika varianterna av värmepumpar. Nedan har vi listat de allra vanligaste för att du som intresserad ska kunna hitta rätt. Ett tips är att läsa på mer djupgående om de olika värmepumparna för att du ska göra rätt köp.

Luft- och vattenvärmepump

Med en luftvärmepump eller vattenvärmepump slipper du jobbet där du behöver borra och gräva. Det är en process som kräver lång tid och det finns faktiskt smidigare alternativ, så som vatten- och luftvärmepump. Att installera dessa varianter av uppvärmningssystem är betydligt mycket billigare än jord- eller bergvärme. Dessa uppvärmningssystem är mer energieffektiva än luft/luft eller frånluftspumpar. Anledningen är att de ger ifrån sig även varmvatten, något som de andra pumparna inte kan göra. Vatten- och luftvärmepumpar är ett optimalt alternativ om det inte är möjligt att borra eller gräva på tomten.

Jordvärmepump

När man installerar jordvärme behöver man inte borra i sitt hus. Det räcker med att man gräver ner slingor i marken på ca 1 meters djup för bästa resultat. Slingans längd beror på många olika faktorer så som husets storlek, värmepumpens storlek och tomtens markförhållanden. De fördelar som finns med jordvärme är till exempelvis att man inte behöver borra. Dessutom är jordvärme ett billigare alternativ än att installera bergvärme men det ger trots detta än jämn temperatur året om.

Bergvärmepump

Värmen från bergvärme kommer från att solen värmer upp jorden. Dock inte från jordens inre värme utan den upphettade marken från solen. Bergvärme är i längden relativt stabilt över året vilket innebär att kostnaderna är väldigt förutsägbara.

Vid installation av bergvärme borras ett hål som är generellt sett mellan 59 och 201 meters djup. Behöver man borra flera hål placerar man hålen inte närmre än 20 meter ifrån varandra. I ett borrhåll kan man ta ut ungefär 10 och 30 Watt per meter borrhål.

Köpa värmepumpar i Kungälv

Att köpa värmepumpar i Kungälv är inte särskilt svårt. Det finns flertalet tillvägagångssätt när det kommer till att köpa värmepump i Kungälv. Framförallt handlar det om att man identifierar sina behov. Det man kan göra är att se över sina värmekostnader och känner man sig redo är det bara att investera i en värmepump i Kungälv. När det kommer till att köpa värmepump i Kungälv så är det viktigt att man känner till de olika alternativ som finns. Ovan har vi kortfattat gått igenom några de olika värmepumpar som finns på marknaden. Det är till stor rekommendation att gå in mer djupgående om de olika uppvärmningssystemen. Ett annat alternativ är att besöka en butik som tillhandahåller dessa system och be om hjälp från en expert.