klimatpositiv

Klimatpositiv – den rätta vägen för alla aktörer

posted in: Nyheter | 0

klimatpositiv

Många börjar inse att vår klimatpåverkan är alldeles för stor – både på individnivå såväl som kollektivt. Genom att vara klimatpositiv, nytänkande och göra aktiva val så kan vi göra en snabbare och större miljöförändring.  

Vad krävs för förändring? 

För att göra en större skillnad på både befintliga och framtida avtryck på miljön så krävs det att vi samarbetar. Att enbart vara klimatsmart räcker inte, vi behöver även öka vårt miljöengagemang. Detta kan vi göra genom att exempelvis klimatkompensera och ge ekonomiskt stöd till certifierade miljöprojekt. Då betalar man för att motsvarande mängd utsläpp som man själv orsakar minskar i en annan del av världen. På så sätt kommer det bli en större effekt av vårt miljöarbete och göra en markant skillnad på klimatet.

Parisavtalet är en global överenskommelse, vars förhoppning och mål är att inte överskrida 1,5-gradersmålet, samt att kunna stabilisera den globala uppvärmningen. Det skulle nämligen innebära en katastrofal konsekvens för vår planet om vi fortsätter orsaka alldeles för höga koldioxidutsläpp. Om vi fortsätter i exakt samma takt så skulle det resultera i en höjning på 3 grader.

De negativa effekter innefattar bland annat total förintelse av korallreven, isen i Antarktis samt större delen av vår fauna. För att förhindra en allt för hög uppvärmning behöver vi halvera världens utsläpp av växthusgaser inom 2030.

Det allra viktigaste för att vara klimatpositiv är att vi inte bara försöker minska och kompensera för våra egna utsläpp. Vi behöver även jobba för att minimera och eliminera existerande växthusgaser som redan finns i atmosfären.

Hur blir man klimatpositiv som företag?

För att bli klimatpositiv är första steget att överhuvudtaget börja fundera över företagets klimatavtryck. Det är även bra att inneha både drivkraft och viljan att ta reda på mer information om klimatpåverkan. Det behövs även en utförlig bild av företagets utsläpp och hur det påverkar klimatet. Det kan vara allt ifrån hur många resor som görs, till vilken typ av papper som används och hur stor dess förbrukning blir.

Det kan kännas överväldigande att behöva göra grundarbetet för att kunna sätta igång. Som tur är går det att ta hjälp av en redovisningsbyrå för att få en så korrekt bild som möjligt av situationen. De analyserar företagets klimatpåverkan samt lägger upp en hållbar klimatstrategi att förhålla sig till.

Förutom att försöka minska på utsläppen som företaget orsakar så går det även att bidra till andra lösningar som hjälper klimatet. Ett exempel är negativa utsläpp, de ser till att binda och minska den nuvarande mängden koldioxid från atmosfären.

En sista punkt som är minst lika viktig är att både motivera samt utbilda alla medarbetare om vikten av detta miljöarbete och vad som krävs för att bli klimatpositiv.

Vad kan du göra som privatperson?

Försök att ändra dina vardagliga vanor och ta fler medvetna beslut som gynnar miljön. Det kan exempelvis innebära att välja miljömedvetna restauranger eller företag. Genom att cykla, åka kollektivt eller till och med jobba hemifrån en dag i veckan så kan du göra din del i att försöka minska på transportutsläpp.

Ytterligare en åtgärd är att klimatkompensera även som privatperson. Då ger du ekonomiskt stöd till projekt i andra delar av världen för att stödja ett mer klimatsmart samhälle. Det kan exempelvis innebära att öka användningen av förnybar energi och energieffektiva vitvaror i fattigare länder. Klimatkompensation bör endast ses som ett komplement, det är fortfarande viktigt att fortsätta vara medveten om ditt egna klimatavtryck.

Det kan även göra en stor inverkan att prata med kollegor, familj och bekanta om innebörden av att vara klimatpositiv. På så sätt kan fler börja inse att det bör vara det självklara valet för oss alla att aktivt försöka återställa klimatet.