Dubbning i Studio av kvinna

Dubbning i Sverige till er filmproduktion

posted in: Nyheter | 0

Dubbning är en typ av efter eftersynkning. Eftersynkning är en typ av procedur där man till film spelar in nya talspår till en bild som redan har tal. Tanken med dubbning är att talet ska stämma överens med bilden, här ingår timing av synkronisering och munrörelser. I de allra flesta fall sker dubbning i en specialiserad studio av företag inom röstförmedlingsbranschen. Vid eftersynkning och dubbning ser man till att rörelserna på bilden stämmer överens med det ljudet. Det innebär bland annat att man tajmar rytm och volym.

Dubbning är ingen enkel process och det tar tid. Därför är det otroligt viktigt att kontakta ett företag med expertis och erfarenhet. Anledningen är att man vill få ett så bra slutresultat som möjligt. Blir slutresultatet inte som man tänkt sig så kan det hela upplevelsen dålig. Det är oftast filmproduktioner så som TV-serier eller filmar som man dubbar. Man tar helt enkelt in en ny version av talljudsspåret, oftast i ett helt annat språk. Ett annat sätt att överföra repliker i film eller TV är textning. Detta är vanligt förekommande i Sverige men länder som Tyskland har oftast dubbade filmproduktioner.

Dubbningens bakgrund

Den avgörande aspekten för implementering av dubbning har med språkpolitiken och kostnaden att göra med. Det är inte alla länder som har dubbning men några länder som har implementerat denna teknik är följande:

  • Tyskland
  • Tjeckien
  • Polen
  • Italien
  • Österrike
  • Frankrike
  • Spanien
  • Slovakien

Många länder har använt dubbning av politiska själ. Detta har med språkpolitiken att göra vilket har inneburit att framhäva ett nationellt enhetligt språk. I Italien var det förbjudet att visa filmproduktioner med annat än italienska repliker. Samma gäller för Tyskland och Spanien som tidigare hade regimer med en tydlig språkpolitik. När det gäller Sverige, Norge, Finland och Danmark var det kostnaden som avgjorde att filmbolagen valde att texta. Fördelen med textning är bland annat att den stora massan blir bättre på andra språk.

Dubbning i Sverige

I Sverige har man sedan 1920-talet använt sig av undertextning av spelfilmer och senare även TV-serier. Tecknade filmer och TV-serier som är riktade mot barn har oftast dubbats. Däremot finns det några undantag, exempelvis valde TV1000 att texta 1987 års version av Teenage Mutant Ninja Turtles. Tidigare har denna serie dubbats till svenska i två versioner. Tecknade serier som är riktade till vuxna som Simpsons, South Park och Family Guy har däremot inte dubbats.

Den allra största fördelen med att dubba är att tittaren slipper att läsa och titta på texten. Samtidigt slipper man även ha några utrymmeshinder. En annan fördel med dubbning är att personer som är icke-läskunniga, har möjligheten att enklare förstå budskapen i filmen.

Att köpa tjänsten

Tjänsten dubbning är något som privatpersoner i de allra flesta fall inte köper. Det är vanligare att produktionsbolag inom TV-branschen köper denna tjänst. Det är en lång process att utföra en dubbning. Det är mycket jobb som står bakom detta arbete och det är en lång process. Därför är det viktigt att ni som företag är ute i god tid. Noggrann planering krävs om man vill hinna att lansera filmen i tid med önskad dubbning. Det finns flertalet saker att tänka på. Framförallt är det viktigt att man väljer ett företag med erfarenhet och expertis. Anledningen till detta är att man vill få produkten i tid. I värsta fall kan man riskera att inte kunna visa den dubbade filmproduktionen.

Intresserad av ämnen inom ljud- och röst? Här hittar ni vår artikel om röstförmedling och voice over.